Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator współczynnika pokrycia odsetek

Oblicz stopę dochodu odsetkowego.

Kalkulator współczynnika pokrycia odsetek
Aby obliczyć współczynnik TIE, wprowadź następujące informacje:
Możesz skorzystać z naszegoKalkulator EBITdo określenia EBIT.
Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT):
całkowity interes:

Embed Kalkulator współczynnika pokrycia odsetek Widget

O Kalkulator współczynnika pokrycia odsetek

Kalkulator pokrycia odsetek służy do obliczania wskaźnika dochodu odsetkowego (TIE).

Definicja wskaźnika pokrycia odsetek

Wskaźnik pokrycia odsetek (TIE) mierzy zdolność firmy do obsługi zadłużenia. Jest obliczany jako dochód firmy przed oprocentowaniem i opodatkowaniem (EBIT) podzielony przez całkowitą kwotę odsetek do zapłacenia. Wskaźnik dochodu odsetkowego nazywany jest również wskaźnikiem pokrycia odsetek.

Obliczanie wskaźnika pokrycia odsetek

Wzór na obliczenie wskaźnika pokrycia odsetek jest następujący:

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT / całkowite odsetki

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator współczynnika pokrycia odsetek" at https://miniwebtool.com/pl/times-interest-earned-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/