Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator stosunku wartości firmy do aktywów ogółem

Oblicz stosunek wartości firmy do aktywów.

Kalkulator stosunku wartości firmy do aktywów ogółem
Niezamortyzowana wartość firmy:
Aktywa ogółem:

Embed Kalkulator stosunku wartości firmy do aktywów ogółem Widget

O Kalkulator stosunku wartości firmy do aktywów ogółem

Kalkulator wartości firmy do aktywów służy do obliczenia wskaźnika wartości firmy do aktywów ogółem (G/A).

Definicja stosunku wartości firmy do aktywów ogółem

Wartość firmy nad aktywami to wskaźnik, który mierzy wartość firmy odnotowaną przez firmę w porównaniu do całkowitego poziomu jej aktywów. Pomaga monitorować wykorzystanie wartości firmy przez firmę.

formuła

Wzór na obliczenie stosunku wartości firmy do aktywów ogółem jest następujący:

Stosunek wartości firmy do aktywów ogółem = niezamortyzowana wartość firmy / aktywa ogółem

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator stosunku wartości firmy do aktywów ogółem" at https://miniwebtool.com/pl/goodwill-to-assets-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/