Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator współczynnika pokrycia odsetek

Oblicz wskaźnik pokrycia odsetek.

Kalkulator współczynnika pokrycia odsetek
EBIT:
koszt odsetek:

Embed Kalkulator współczynnika pokrycia odsetek Widget

O Kalkulator współczynnika pokrycia odsetek

Kalkulator wskaźnika pokrycia odsetek służy do obliczania wskaźnika pokrycia odsetek.

Definicja wskaźnika pokrycia odsetek

Wskaźnik pokrycia odsetek to wykorzystanie go przez firmęEBIT(zarobek przed odsetkami i opodatkowaniem) Miara liczby spłacanych odsetek od długu. Oblicza się go, dzieląc zysk firmy przed odsetkami i podatkami za dany okres przez koszty odsetek firmy za ten sam okres.

Wzór na wskaźnik pokrycia odsetek

Wzór na obliczenie wskaźnika pokrycia odsetek jest następujący:

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT / Koszty odsetkowe

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator współczynnika pokrycia odsetek" at https://miniwebtool.com/pl/interest-coverage-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/