Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator EBIT

Oblicz zysk przed odsetkami i opodatkowaniem.

Kalkulator EBIT
Dochód operacyjny (dochód ze sprzedaży):
Koszty operacyjne: Koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne itp.
Dochody pozaoperacyjne:

Embed Kalkulator EBIT Widget

O Kalkulator EBIT

Kalkulator EBIT służy do obliczania zarobków przed odliczeniem odsetek i podatków (w skrócie EBIT).

Definicja EBIT

W rachunkowości i finansach zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) jest miarą rentowności firmy, z wyłączeniem odsetek i kosztów podatku dochodowego. Obliczany jako suma dochodu operacyjnego (znanego również jako „zysk operacyjny” i „dochód operacyjny”) i dochodu nieoperacyjnego, dochód operacyjny to dochód operacyjny pomniejszony o koszty. Dochód operacyjny jest czasem używany jako synonim EBIT, gdy firma ma zerowy dochód nieoperacyjny.

Kalkulacja EBIT

Wzór na obliczenie EBIT jest następujący:

EBIT = dochód operacyjny - koszty operacyjne (OPEX) + dochód nieoperacyjny

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator EBIT" at https://miniwebtool.com/pl/ebit-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator EBITDA 

Kalkulatory zysków: