Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator powierzchni cylindra (Wysoka precyzja)

Oblicz pole powierzchni walca.

Kalkulator powierzchni cylindra (Wysoka precyzja)

cylinder

promień:
wzrost:
Precyzja:

Embed Kalkulator powierzchni cylindra (Wysoka precyzja) Widget

O Kalkulator powierzchni cylindra (Wysoka precyzja)

Kalkulator pola powierzchni walca służy do pomocy w znalezieniu pola powierzchni walca (Krok po kroku).

formuła pola powierzchni cylindra

Poniżej znajduje się wzór do obliczania pola powierzchni cylindra.

1. Pole powierzchni górnej i dolnej

A =2πR2

2. Powierzchnia boków

A =2πrh

3. Całkowita powierzchnia cylindra

A =2πR2 +2πrh=2πR(R + H)

w:
A = powierzchnia cylindra
π= 3.141592654
r = promień
h = wysokość

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator powierzchni cylindra (Wysoka precyzja)" at https://miniwebtool.com/pl/surface-area-of-a-cylinder-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.