Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator ROCE

Oblicz stopę zwrotu dla zwrotu z kapitału.

Kalkulator ROCE
EBIT:
Aktywa ogółem:
Bieżące zobowiązania:

Embed Kalkulator ROCE Widget

O Kalkulator ROCE

Kalkulator ROCE służy do obliczania zwrotu z zaangażowanego kapitału.

Zwrot z zaangażowanego kapitału Definicja

W finansach i rachunkowości zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) to wskaźnik, który porównuje zarobki z kapitałem zainwestowanym w firmę. to jest podobne doZwrot z aktywów (ROA), ale z uwzględnieniem źródeł finansowania.

formuła

Wzór na obliczenie zwrotu z kapitału jest następujący:

ROCE = EBIT / zaangażowany kapitał

w,

Wykorzystanie kapitału = Aktywa ogółem - Zobowiązania bieżące

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator ROCE" at https://miniwebtool.com/pl/roce-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator WACC Kalkulator wydanego kapitału