Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator marży brutto

Oblicz marżę zysku brutto.

Kalkulator marży brutto
Sprzedaż (całkowite przychody):
koszt sprzedaży:

Embed Kalkulator marży brutto Widget

O Kalkulator marży brutto

Kalkulator marży brutto służy do obliczania zysku brutto i marży brutto na podstawie sprzedaży i kosztów sprzedaży.

Definicja marży brutto

Marża brutto to wskaźnik finansowy, który mierzy wydajność produkcji i dystrybucji firmy w procesie produkcyjnym. Oblicza się go jako zysk brutto firmy podzielony przez całkowity przychód. Jest również znany jako marża brutto lub marża zysku brutto.

formuła

Wzór na obliczenie marży zysku brutto jest następujący:

Marża brutto = Zysk brutto / Całkowity dochód

w,

Zysk brutto = Całkowity przychód - Koszt sprzedanych towarów (Koszt sprzedanych towarów)

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator marży brutto" at https://miniwebtool.com/pl/gross-profit-margin-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/