Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator zwrotu z kapitału

Oblicz zwrot z aktywów netto (RONA).

Kalkulator zwrotu z kapitału
dochód netto:
środki trwałe:
dochód operacyjny:

Embed Kalkulator zwrotu z kapitału Widget

O Kalkulator zwrotu z kapitału

Kalkulator zwrotu z kapitału służy do obliczania zwrotu z kapitału (RONA).

Definicja zwrotu z kapitału

Zwrot z aktywów netto (RONA) jest miarą wyników finansowych firmy, która uwzględnia wykorzystanie jej aktywów.

formuła

Wzór na obliczenie zwrotu z aktywów netto jest następujący:

ROE = dochód netto / (środki trwałe + kapitał obrotowy)

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator zwrotu z kapitału" at https://miniwebtool.com/pl/return-on-net-assets-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

kalkulator zwrotu z aktywów