Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator mnożnika czynszu brutto

Oblicz mnożnik czynszu brutto.

Kalkulator mnożnika czynszu brutto
Cena sprzedaży ($):
Potencjalny dochód brutto ($):

Embed Kalkulator mnożnika czynszu brutto Widget

O Kalkulator mnożnika czynszu brutto

Kalkulator mnożnika czynszu brutto służy do obliczania mnożnika czynszu brutto.

Definicja mnożnika czynszu brutto

Mnożnik czynszu brutto (często w skrócie GRM) to stosunek ceny inwestycji w nieruchomość do jej rocznego dochodu z wynajmu. Można go używać do porównywania i wybierania nieruchomości inwestycyjnych, w przypadku których można oczekiwać, że koszty operacyjne będą spójne we wszystkich nieruchomościach.

Formuła mnożnika czynszu brutto

Wzór na obliczenie mnożnika całkowitego czynszu jest następujący:

Mnożnik czynszu brutto = cena sprzedaży / potencjalny dochód brutto

odnosić się do

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_Rent_Multiplier

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator mnożnika czynszu brutto" at https://miniwebtool.com/pl/gross-rent-multiplier-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/