Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

72 kalkulator reguł

Czas podwojenia obliczany jest według reguły 72.

72 kalkulator reguł
roczna stopa procentowa: %

Embed 72 kalkulator reguł Widget

O 72 kalkulator reguł

Kalkulator z regułą 72 służy do obliczenia, ile lat zajmie podwojenie inwestycji przy stałej minimalnej stopie procentowej, korzystając z reguły 72.

Reguła 72

Jeśli chodzi o finanse, Reguła 72 to szybki i łatwy sposób, aby dowiedzieć się, ile czasu zajmie podwojenie inwestycji.

formuła

W przypadku stałej stawki przybliżona liczba lat, w których inwestycja podwoi się, jest szacowana na podstawie następującej reguły formuły 72:

72/stopa procentowa = rok

Na przykład, jeśli zainwestujesz 100 USD z oprocentowaniem 4%, podwojenie inwestycji do 200 USD zajmie około 72/4 = 18 lat.

Reference this content, page, or tool as:

"72 kalkulator reguł" at https://miniwebtool.com/pl/rule-of-72-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

kalkulator czasu podwojenia