Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator dochodu na mieszkańca

Oblicz sprzedaż/przychody na pracownika.

kalkulator dochodu na mieszkańca
dochód ($):
liczba pracowników:

Embed kalkulator dochodu na mieszkańca Widget

O kalkulator dochodu na mieszkańca

Kalkulator przychodów na pracownika służy do obliczania sprzedaży/przychodu na pracownika.

Definicja dochodu na pracownika

W biznesie przychód na pracownika to przychód netto firmy podzielony przez liczbę pracowników. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa liczba, tym efektywniej firma wykorzystuje swoich pracowników. Przychód na pracownika jest również znany jako sprzedaż na pracownika lub dochód netto na pracownika.

formuła

Wzór na obliczenie dochodu na osobę zatrudnionego jest następujący:

Dochód na pracownika = dochód / liczba pracowników

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator dochodu na mieszkańca" at https://miniwebtool.com/pl/revenue-per-employee-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/