Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator rzeczywistej wydajności

Oblicz realną stopę zwrotu.

Kalkulator rzeczywistej wydajności
nominalna stopa zwrotu: %
Inflacja: %

Embed Kalkulator rzeczywistej wydajności Widget

O Kalkulator rzeczywistej wydajności

Kalkulator plonu rzeczywistego służy do obliczania plonu rzeczywistego.

definicja realnej stopy zwrotu

Realny dochód to stopa zwrotu z inwestycji po uwzględnieniu inflacji.

formuła

Wzór na obliczenie realnej stopy zwrotu (znany jako równanie Fishera) jest następujący:

r =(1 + n)/(1 + i)-1

Gdzie
r = realna stopa zwrotu
n = nominalna stopa zwrotu
i = stopa inflacji

Na przykład, jeśli Twoja inwestycja miała nominalny zwrot w wysokości 6% w okresie, gdy inflacja wynosiła średnio 2%, Twój rzeczywisty zwrot wyniósłby 3,922%.

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator rzeczywistej wydajności" at https://miniwebtool.com/pl/real-rate-of-return-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/