Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator logarytmu naturalnego

Oblicza logarytm naturalny liczby.

kalkulator logarytmu naturalnego
ln
wynik:

Embed kalkulator logarytmu naturalnego Widget

O kalkulator logarytmu naturalnego

Kalkulator logarytmu naturalnego służy do obliczania logarytmu naturalnego liczby x, zwykle zapisywanej jako ln(x) lub loge (x)。

Naturalny logarytm

Logarytm naturalny to podstawaeLogarytm z (liczba Eulera, w przybliżeniu równa 2,718281828). Zwykle zapisuje się to jako ln(x), loge(x) lub czasami po prostu napisz log(x), jeśli implikowana jest podstawa e. Jest powszechnie stosowany w analizie matematycznej, fizyce, chemii, statystyce, ekonomii i niektórych dziedzinach inżynierii.

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator logarytmu naturalnego" at https://miniwebtool.com/pl/natural-log-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.