Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Generator GUID/UUID

Wygeneruj losowy identyfikator GUID/UUID.

Generator GUID/UUID
Liczba identyfikatorów GUID/UUID:

Embed Generator GUID/UUID Widget

O Generator GUID/UUID

Generator GUID/UUID służy do generowania losowych identyfikatorów GUID/UUID.

Uniwersalnie unikalny identyfikator (UUID) to 16-bajtowy (128-bitowy) numer. Jest to standard identyfikatora stosowany w konstrukcji oprogramowania. Celem identyfikatorów UUID jest umożliwienie systemom rozproszonym jednoznacznej identyfikacji informacji bez znaczącej centralnej koordynacji. GUID (Microsoft's Globally Unique Identifier) ​​jest najczęściej używanym z tego standardu.

Ten generator identyfikatorów UUID/GUID generuje (losowe) identyfikatory UUID w wersji 4 zgodnie z dokumentem RFC 4122.

Reference this content, page, or tool as:

"Generator GUID/UUID" at https://miniwebtool.com/pl/guid-uuid-generator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/