Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator ciągu geometrycznego (Wysoka precyzja)

Oblicza sumę n-tego wyrazu i pierwszych n wyrazów ciągu geometrycznego.

kalkulator ciągu geometrycznego (Wysoka precyzja)
pierwszy element sekwencji(a1):
Zwykły stosunek (r):
wpisz n:
Precyzja:

Embed kalkulator ciągu geometrycznego (Wysoka precyzja) Widget

O kalkulator ciągu geometrycznego (Wysoka precyzja)

Kalkulator ciągu geometrycznego służy do obliczania sumy n-tego wyrazu i pierwszych n wyrazów ciągu geometrycznego (Krok po kroku).

sekwencja geometrii

W matematyce ciąg geometryczny (znany również jako postęp geometryczny) to seria liczb, w której każdy wyraz po pierwszym znajduje się przez pomnożenie poprzedniego wyrazu przez stałą liczbę różną od zera, zwaną wspólnym współczynnikiem. Suma liczb w postępie geometrycznym jest również znana jako postęp geometryczny.

Jeżeli początkowy wyraz ciągu geometrycznego to1a wskaźnik publiczny wynosir, to n-ty wyraz ciągu jest określony wzorem:

a n = a 1 r n-1

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator ciągu geometrycznego (Wysoka precyzja)" at https://miniwebtool.com/pl/geometric-sequence-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.