Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator mnożnika akcji

Oblicz współczynnik mnożnika kapitału własnego.

Kalkulator mnożnika akcji
Aktywa ogółem:
Kapitał własny ogółem:

Embed Kalkulator mnożnika akcji Widget

O Kalkulator mnożnika akcji

Kalkulator mnożnika kapitału służy do obliczania współczynnika mnożnika kapitału, który jest miarą dźwigni finansowej.

Formuła mnożnika akcji

Wzór na obliczenie mnożnika akcji jest następujący:

Mnożnik kapitału własnego = aktywa ogółem / kapitał własny ogółem akcjonariuszy

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator mnożnika akcji" at https://miniwebtool.com/pl/equity-multiplier-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/