Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator kołowy

Oblicz pole, obwód, średnicę lub promień okręgu.

Kalkulator kołowy
Wpisz 1 zmienną w dowolnym polu, aby obliczyć pozostałe 3 niewiadome:
promień:
średnica:
tydzień:
powierzchnia:

Embed Kalkulator kołowy Widget

O Kalkulator kołowy

Kalkulator okręgu służy do obliczania pola powierzchni, obwodu, średnicy lub promienia okręgu. Mając dowolną zmienną koła, możesz obliczyć pozostałe 3 niewiadome.

formuła

Poniżej znajduje się promieńrWzory do obliczania pola powierzchni, obwodu i średnicy koła:

średnica koła

d = 2r

obwód

C =2πr=πd

obszar koła

A =πR2

w:
A = obszar koła
C = Obwód
d = średnica koła
r = promień okręgu
π= 3.141592654

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator kołowy" at https://miniwebtool.com/pl/circle-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.