Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

konwerter cukru we krwi

Konwersja cukru we krwi z mmol/l na mg/dl i odwrotnie.

konwerter cukru we krwi
cukier we krwi:

Embed konwerter cukru we krwi Widget

O konwerter cukru we krwi

Konwerter cukru we krwi służy do konwersji cukru we krwi (glukozy) z mmol/L (norma brytyjska) na mg/dl (norma USA) i na odwrót.

formuła konwersji

Aby przeliczyć poziom cukru we krwi (glukoza, masa cząsteczkowa = 180,16 g/mol) z mmol/l na mg/dl i odwrotnie, użyj następującego wzoru przeliczeniowego:

1mmol / L = 18mg / dl

Reference this content, page, or tool as:

"konwerter cukru we krwi" at https://miniwebtool.com/pl/blood-sugar-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/