Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator ANC

Oblicz bezwzględną liczbę neutrofili (ANC).

Kalkulator ANC
% neutrofili:
%Zespoły:
WBC(×10 3 / mm 3 ): Wprowadź liczbę WBC podaną przez laboratorium, która wynosi 6,4, co odpowiada 6400 białych krwinek na milimetr sześcienny krwi

Embed Kalkulator ANC Widget

O Kalkulator ANC

Kalkulator ANC służy do obliczania bezwzględnej liczby neutrofili (ANC).

Co to jest ANC

W medycynie bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych (w skrócie ANC) to liczba granulocytów obojętnochłonnych (znanych również jako komórki polimorfonuklearne, PMN, polimorfy, granulocyty, granulocyty segmentowe lub granulocyty obojętnochłonne w surowicy) obecnych we krwi. Neutrofile to rodzaj białych krwinek, które zwalczają infekcje.

Wzór obliczeniowy

Formuła obliczania ANC zastosowana w tym kalkulatorze jest następująca, gdzie WBC to podana w laboratorium liczba białych krwinek, która wynosi 4,2, co odpowiada 4200 białych krwinek na milimetr sześcienny krwi:

ANC = 10 x (% neutrofili + % prążków) / WBC

znaczenie kliniczne

Normalne ANC powyżej 1500 komórek/mm3. Mniej niż 500 komórek/mm3ANC definiuje się jako neutropenię i znacząco zwiększa ryzyko infekcji.

Kategoria ryzyka NCI ANC
0 w normalnym zakresie
1 ≥1500 - <2000 /mm³
2 ≥1000 - <1500 /mm³
3 ≥500 - <1000 /mm³
4 <500 /mm³

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator ANC" at https://miniwebtool.com/pl/anc-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator HbA1c Komputer FENa